Home

Welkom bij Face to Face thuisbegeleiding.

De organisatie biedt inmiddels al meer dan 17 jaar professionele gespecialiseerde Jeugdhulp en WMO ondersteuning.
Face to Face zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet de ontwikkeling doormaken zoals gehoopt of verwacht om wat voor reden dan ook.
Met als gevolg dat ze vastlopen binnen de huidige verwachtingen van de maatschappij.

De vraag van u of uw kind is leidend en de uitdaging voor de werknemers
is het passend maken van de ondersteuning zodat u met uw hele systeem vooruit gaat!

De passende scholing en ervaring van de geregistreerde werknemers zorgen voor het specialisme in beperkingen. U kunt denken aan problemen met een psychiatrische grondslag o.a. AD(H)D en Autisme.
Maar ook aan moeilijkheden die voortkomen uit een licht verstandelijke beperking (LVB) niet aangeboren hersenletsel (NAH) of psychische klachten.
Er wordt tevens ondersteuning geboden bij gedrags- en/of opvoedproblemen en in gezinnen waar verschillende moeilijkheden bij diverse gezinsleden spelen (multi-probleem gezinnen).

Ieder gezin is uniek en met die gedachte in het achterhoofd kijkt Face to Face samen met u objectief naar de gezinssituatie en de mogelijkheden in de directe omgeving. Er wordt inzicht gecreëerd in de beperking en daarna wordt er gekeken naar wat voor u het beste past om deze problematiek aan te pakken. We kijken naar de mogelijkheden en minder naar de beperkingen.

Een heldere blik, open en eerlijke communicatie, de vraag altijd leidend en de cliënt vooropgesteld. Dat is Face to Face thuisbegeleiding.

Face to Face thuisbegeleiding draagt het HKZ keurmerk (staat voor goede kwaliteit van de organisatie) en werkt met geregistreerde Jeugdzorg medewerkers.

 

 

KO-logo