Wachttijd

Face to Face thuisbegeleiding heeft geen wachttijd. Intake gesprekken kunnen worden ingepland vanaf eind januari 2023.

Indien er een geldige beschikking van de gemeente of een doorverwijzing van de huisarts is kan de ondersteuning, na het intakegesprek, worden gestart.

Voor het plannen van een intake gesprek stuur een mail naar info@facetofacethuisbegeleiding.nl of neem contact op met Ingrid tel. nr : 06-55566138.