Wachttijd / wachtlijst

Face to Face thuisbegeleiding hanteert een wachtlijst na overschrijden van de wachttijd. De wachttijd verschilt per gemeente.

Intake gesprekken worden ingepland binnen een termijn van minimaal één week en maximaal drie maanden.
Dit is afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de gemeente waarin je woonachtig bent.

Indien er een geldige beschikking van de gemeente of een doorverwijzing van de huisarts is kan de ondersteuning, na het intakegesprek, worden gestart.

Voor het plannen van een intake gesprek stuur een mail naar info@facetofacethuisbegeleiding.nl of neem contact op met Ingrid tel. nr : 06-55566138.