Cliënt tevredenheid

Tweejaarlijks voert de organisatie een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Resultaat Client tevredenheid onderzoek 2017

Er zijn 64 (oud) cliënten benaderd. Van deze populatie zijn er 51 cliënten geweest die het onderzoek hebben ingevuld. Dit maakt het een betrouwbaar en representatief resultaat

Face to Face thuisbegeleiding laat een zeer positief beeld zien. Op nagenoeg alle punten van haar dienstverlening scoort Face to Face goed tot zeer goed. Deze goede scores zijn terug te zien in alle vragen over de communicatie met de cliënt, de bereikbaarheid zorgplan, de begeleiding en de algemene cijfers die Face to Face en haar begeleiders krijgen.
Wat opvalt is dat de communicatie die niet direct cliëntgebonden is ook een prima beeld laten zien maar dat hier iets gemiddelder gescoord wordt. (Dit heeft betrekking op de vragen over de informatievoorziening vanuit Face to Face als organisatie, de vragen over Website, Facebook en de vragen over de nieuwsbrief).

Face to Face kenmerkt zich door een persoonlijke, accurate, professionele, cliënt gerichte aanpak wat gewaardeerd wordt zo blijkt uit de gegeven antwoorden.

Uitslagen m.b.t. de volgende vragen zijn het delen waard!

Welk cijfer geeft u aan uw begeleider?

Welk cijfer geeft u aan Face to Face thuisbegeleiding?

Hoe waarschijnlijk is het dat u Face to Face thuisbegeleiding zou aanbevelen aan een vriend of collega?

Zoals u kunt zien mogen we als organisatie trots zijn op de uitkomsten!

In 2019 vindt het volgende onderzoek plaats.

ADD