Cliënt tevredenheid

Tweejaarlijks voert de organisatie een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Resultaat Client tevredenheid onderzoek 2019

Er zijn 83 cliënten benaderd voor het onderzoek, waarvan 35 cliënten het onderzoek hebben ingevuld.

Over het algemeen kan gesteld worden dat Face to Face thuisbegeleiding zeer positief wordt beoordeeld. Voor alle deelaspecten geldt dat een ruime meerderheid van de cliënten (zeer) tevreden is. Men is tevreden met de intake- en start procedure, communicatie en bereikbaarheid, informatievoorziening, het ondersteuningsplan en (de professionaliteit van) de begeleiders

Negen op de tien cliënten geven aan dat zij vooruit zijn gegaan sinds de start van de begeleiding. Ook zien we dat drie kwart van de respondenten (veel) beter inzicht heeft gekregen in de beperking sinds de start van de begeleiding.

Face to Face thuisbegeleiding wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,4 en 97% van de cliënten beoordeelt Face to Face thuisbegeleiding met een 7 of hoger. Daarnaast is de aanbevelingsintentie hoog (8,6) en is men zeer tevreden met de begeleider (8,8).

Wanneer cliënten wordt gevraagd waar zij het meest tevreden over zijn als het gaat om de begeleiding zij krijgen van Face to Face thuisbegeleiding, wordt vaak genoemd dat de begeleider meedenkt met de cliënt. De adviesgesprekken worden als prettig en nuttig ervaren en de begeleiding helpt cliënten om stappen voorwaarts te maken. Als verbeterpunt wordt aangedragen dat er (te) veel wisseling in de begeleiding plaatsvindt

We zijn trots op de uitkomsten!

In 2021 vindt het volgende onderzoek plaats.

ADD