Individuele begeleiding

Zoals het woord al aangeeft is de begeleiding gericht op het individu binnen zijn/haar gezinssituatie en directe netwerk.
Op basis van de vraag van de cliënt, wordt samen gewerkt aan doelen die in samenspraak met de cliënt worden opgesteld.

De doelen van de individuele begeleiding zijn:

 • ter bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid.
 • voor het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven.
 • het begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden door herhaling en methodische interventie.
 • het begeleiden bij het toepassen en inslijpen van het gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.

Praktisch gezien kunt u denken aan:

 • oefenen (inslijten) van vaardigheden met het oog op verbetering of behoud van een vaardigheid. Bijvoorbeeld: zelfstandig aankleden, boodschappen doen, koken, persoonlijke hygiëne,enz.
 • ondersteunen bij vaardigheden, zodat een bepaalde mate van zelfstandigheid gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld: bijhouden van administratie (geldzaken/post) of het organiseren van het huishouden.
 • ondersteunen bij activiteiten die alleen onder toezicht mogelijk zijn (compenseren). Bijvoorbeeld: één op één begeleiding binnen een groep.
 • aansturen van gedrag. Bijvoorbeeld: probleemanalyse, rollenspellen, oefenen.
 • ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie. Bijvoorbeeld: verduidelijking via agenda / weekplanner, aansturen zowel direct als op afstand, invulling leren geven aan vrije tijd.
 • ouderbegeleiding en/of gezinsbegeleiding. Bijvoorbeeld: door middel van gesprekken, training en inzicht geven in eigen mogelijkheden en acceptatie van een beperking.
 • ondersteunen bij gesprekken op school, dagbesteding /werk en eventuele andere instanties.
 • vormen van een reëel toekomstbeeld (woon/werk wens).

autisme
Naar aanleiding van de gestelde doelen maakt Face to Face samen met de cliënt een ondersteuningsplan.

Hierin komen de volgende afspraken aanbod:

 • Moment van begeleiding, waarop de begeleiding wordt geboden.
 • Vorm en inhoud van de begeleiding, inclusief gestelde doelen uitgewerkt aan de hand van SMART formulering (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar, Tijd).
 • Persoon die de begeleiding levert.

Eén of twee maal per jaar is er een evaluatiemoment met de cliënt en eventueel direct betrokkenen. Het plan kan altijd worden bijgestuurd of afgesloten.

Face to Face sluit met de cliënt een overeenkomst af met bijbehorende algemene voorwaarden. Hierin staan duidelijk de afspraken met betrekking tot de te leveren ondersteuning omschreven.