Klachten- en geschillenregeling

Klachten kunnen opgelost worden.

Een goed contact met Face to Face thuisbegeleiding is heel belangrijk!

Gelukkig zijn cliënten tevreden over de dienstverlening van Face to Face thuisbegeleiding. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden Face to Face thuisbegeleiding de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Probeer samen met ons het probleem op te lossen.

Wij stellen het op prijs dat wij direct de gelegenheid hebben de oorzaak van uw klacht samen met u te bespreken. U kunt daarom uw klacht zo snel mogelijk voorleggen aan degene die de klacht veroorzaakt heeft, of aan de direct leidinggevende met de keuze uit Esmee of Ingrid.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen we de klacht ook niet oplossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor we samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen.

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen.

Dit kan via:

  • Thom Spit, de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen; luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure bij Face to Face thuisbegeleiding; de klacht, eventueel anoniem registreren.

logo

Klachtenfunctionaris Face to Face thuisbegeleiding
Thom Spit
Mater Lemmenstraat 6
5492 BJ Sint Oedenrode
06 – 19574517

Indien bovenstaand niet leidt tot een gewenste oplossing. Dan kunt u via Klachtenportaal Zorg een klacht indienen.

Leidt dit uiteindelijk tot een geschil? Face to Face thuisbegeleiding is aangesloten bij een geschilleninstantie.
De geschilleninstantie is een onderdeel, maar onafhankelijk van Klachtenportaal zorg.

– Via http://www.klachtenportaalzorg.nl U vult het formulier “klacht indienen” in.
– Contact is mogelijk via de e-mail info@klachtenportaalzorg.nl
– Schriftelijk contact is mogelijk door de klacht te sturen naar: Westerstraat 117, AD Enkhuizen
Ook voor het stellen van vragen kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

Via onderstaande links kunt u de reglementen inzien:

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).