Partners

Face to Face thuisbegeleiding ziet het belang van samenwerking, samen sta je sterk!
Dankzij de partners kunnen wij een kwalitatief, breder aanbod geven.
Wij houden korte lijnen en bieden snel en efficiënt wat nodig is!
1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur is hierbij het uitgangspunt.

Kind Centraal
Kind Centraal Weert bestaat uit verschillende zelfstandige zorgaanbieders binnen de regio Weert, die gebruik maken van elkaars expertise.
Website: www.kindcentraalweert.nl

kcw