Cliëntenraad

Sinds 18 januari 2012 heeft Face to Face thuisbegeleiding een cliëntenraad.
De cliëntenraad is de onafhankelijke vertegenwoordiging van de (ouders van) cliënten en heeft als doel het adviseren van de directie en het meedenken over het beleid van Face to Face.
Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen en daarbij hebben we de hulp van de andere (ouders van) cliënten voor nodig. Met uw berichten/meningen/adviezen kunnen we wat.
Schroom daarom niet om naar ons te reageren, vragen te stellen en of uw mening te geven.

Wie zitten er in de cliëntenraad:

  • Angelique Kuipers (voorzitter), ervaringsdeskundige.
  • Suzy Former (secretaris), ervaringsdeskundige.
  • Rian Hensen (lid), ervaringsdeskundige.
  • Elly Wullems (lid), ervaringsdeskundige.
  • Evie Smeets (lid), ervaringsdeskundige.

De cliëntenraad heeft een aantal rechten en plichten die zijn geformaliseerd in het reglement.
De belangrijkste regel die er in staat is: De cliëntenraad is een officieel beleidsadviesorgaan dat de belangen van de cliënt behartigt. De cliënt staat centraal en de raad is de vertegenwoordiger. De vergaderingen worden vastgelegd in notulen en jaarlijks wordt er een  jaarverslag cliëntenraad gemaakt wat door iedereen opvraagbaar is middels onderstaand mailadres.

Hoe wordt u lid van de cliëntenraad?
Door een mail te sturen naar clientenraad@facetofacethuisbegeleiding.nl Hierbij geeft u uw motivatie weer en contactgegevens. De cliëntenraad zal dan contact met u opnemen en een afspraak inplannen.

Hoe bereikt u de cliëntenraad ?
U kunt die bereiken door een mailtje te sturen aan clientenraad@facetofacethuisbegeleiding.nl U krijgt altijd een ontvangstbevestiging en antwoord op uw vraag en als uw vraag/opmerking in het overleg met de directie wordt behandeld hoort u wanneer dat gebeurt en ook het resultaat.

Belangrijk binnen de cliëntenraad is de geheimhouding. Al hetgeen u ons vertelt of vraagt zal nooit buiten de cliëntenraad komen ; wanneer u dat wenst wordt uw naam niet vermeld in het overleg met de directie.

Tot slot willen we u uitnodigen ons te mailen met al uw vragen / opmerkingen / suggesties / wat u maar te binnen schiet

De leden van de cliëntenraad